Rozměry vozidel a jízdních souprav

1
Přečteno 67 341 x

Aktualizace

Norma číslo 73 6057 je od 1.10.2011 nahrazena ČSN 73 6058, která rozměry vozidel uvádí v tabulce B1 přílohy B.

Děkujeme panu Jaroslavu Chalupovi za upozornění.

Orientační rozměry vozidel podle platné normy

Rozměry uvedené v tabulce jsou definovány jako podklad pro rozměry parkovacích stání a garáží.

Skupiny vozidel Délka Šířka bez zpětných zrcátek Výška
(m) (m) (m)
1a – osobní 4,75 1,75 1,80
1b – lehká užitková (dodávky) 6,00 2,00 2,80
2a – nákladní *) 12,00 2,50 ***) 4,20
2b – soupravy tahače s návěsem 16,50 2,50 ***) 4,20
2c – autobusy **) 15,00 2,50 4,00
Motocykly 2,50 1,10 1,20
Jízdní kola 1,80 0,60 1,10

*) Nejdelší jednotlivé vozidlo s vyjímkou autobusu a návěsu podle právního předpisu (vyhláška MD č. 341/2014 Sb. – §39)

**) Autobus se třemi a více nápravami podle právního předpisu (vyhláška MD č. 341/2014 Sb. – §39)

***) Základní šířka vozidla pro návrh parkovacího stání, pokud je šířka větší než 2,60 m, šířka se odpovídajícím způsobem zvětší.

Citace tabulky přílohy B1 přílohy B ČSN 736058 platné od 1.10.2011

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorií M, N, O, R, T a C 2,55 m,
2. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm 2,60 m,
3. dvoukolových mopedů 1,00 m,
4. ostatních vozidel kategorie L 2,00 m,
5. přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla 1,00 m,
6. samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v jízdní soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených v příloze č. 12 k této vyhlášce 3,00 m,
7. tramvají 2,65 m,

b) největší povolená výška

1. vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze 4,00 m,
2. vozidel kategorie L 2,50 m,
3. vozidel kategorií N, O, určených pro přepravu vozidel 4,20 m,
4. jízdní souprava tahače s návěsem 4,00 m + 2 % výšky,

c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu 12,00 m,
2. a) trolejbusu a autobusu se dvěma nápravami 13,50 m,
b) trolejbusu a autobusu se třemi a více nápravami 15,00 m,
3. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu 18,75 m,
4. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu 22,00 m,
do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže,
5. jízdní soupravy tahače s návěsem 16,50 m,
6. jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem 18,75 m,
7. jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O určeným pro přepravu vozidel 20,75 m,
8. vozidla kategorie L 4,00 m,
9. tramvaje (sólo) včetně spřáhel 18,00 m,
10. jízdní soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel 65,00 m,
11. jízdní soupravy traktoru s jedním přívěsem nebo návěsem 18,00 m,
12. jízdní soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem 18,00 m,
13. jízdní soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje 20,00 m,
14. jízdní soupravy se dvěma přívěsy nebo s kombinací návěsu a jednoho přívěsu 22,00 m.

Do celkové délky vozidla nebo jízdní soupravy se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.

(2) Délka přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.

(3) Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla schválená podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících schvalování vozidel.

(4) Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N, včetně nástaveb, nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T, C a SS, včetně nástaveb a pracovních strojů nesených, nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla schválená podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících schvalování vozidel.

(5) Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel přiměřeně.

(6) Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí jiný právní předpis2).

Citace § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy 341/2014 Sb.

Rozměry podle starší verze normy

Vozidlo Orientační rozměry v m
skupiny podskupiny druh šířky délky výšky rozvoru
1 O1 malé a střední automobily 1,65 4,25 1,50 2,40
O2 velké osobní automobily, 1,80 5,00 1,90 2,80
karavany 2,10 5,00 2,50
2 N1 malé a střední nákladní automobily, malé autobusy 2,30 7,30 2,80 4,65
N2 velké nákladní automobily 2,50 9,40 3,20 5,80
A autobusy 2,50 11,50 3,20 5,70
3 tahače, přívěsy, návěsy, jízdní soupravy kloubové autobusy *)
traktory, samojízdné pracovní stroje

*) Vozidla skupiny 3 jsou rozměrově značně rozdílná, proto je třeba vycházet při projektování garáží z předpokládané skladby vozidel

Citace tabulky přílohy č. 1 ČSN 736057

1 komentář

  1. Citace z tabulky přílohy č. 1 ČSN 73 6057 která je už neplatná. Tato norma byla nahrazena ČSN 73 6058 kde jsou rozměri a kategorie dopravních prostředků s malými odlišnostmi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*