Rozměry vozidel a jízdních souprav

1
Přečteno 57 902 x

Aktualizace

Norma číslo 73 6057 je od 1.10.2011 nahrazena ČSN 73 6058, která rozměry vozidel uvádí v tabulce B1 přílohy B.

Děkujeme panu Jaroslavu Chalupovi za upozornění.

Orientační rozměry vozidel podle platné normy

Rozměry uvedené v tabulce jsou definovány jako podklad pro rozměry parkovacích stání a garáží.

Skupiny vozidel Délka Šířka bez zpětných zrcátek Výška
(m) (m) (m)
1a – osobní 4,75 1,75 1,80
1b – lehká užitková (dodávky) 6,00 2,00 2,80
2a – nákladní *) 12,00 2,50 ***) 4,20
2b – soupravy tahače s návěsem 16,50 2,50 ***) 4,20
2c – autobusy **) 15,00 2,50 4,00
Motocykly 2,50 1,10 1,20
Jízdní kola 1,80 0,60 1,10

*) Nejdelší jednotlivé vozidlo s vyjímkou autobusu a návěsu podle právního předpisu (vyhláška MD č. 341/2014 Sb. – §39)

**) Autobus se třemi a více nápravami podle právního předpisu (vyhláška MD č. 341/2014 Sb. – §39)

***) Základní šířka vozidla pro návrh parkovacího stání, pokud je šířka větší než 2,60 m, šířka se odpovídajícím způsobem zvětší.

Citace tabulky přílohy B1 přílohy B ČSN 736058 platné od 1.10.2011

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorií M, N, O, R, T a C 2,55 m,
2. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm 2,60 m,
3. dvoukolových mopedů 1,00 m,
4. ostatních vozidel kategorie L 2,00 m,
5. přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla 1,00 m,
6. samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v jízdní soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených v příloze č. 12 k této vyhlášce 3,00 m,
7. tramvají 2,65 m,

b) největší povolená výška

1. vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze 4,00 m,
2. vozidel kategorie L 2,50 m,
3. vozidel kategorií N, O, určených pro přepravu vozidel 4,20 m,
4. jízdní souprava tahače s návěsem 4,00 m + 2 % výšky,

c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu 12,00 m,
2. a) trolejbusu a autobusu se dvěma nápravami 13,50 m,
b) trolejbusu a autobusu se třemi a více nápravami 15,00 m,
3. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu 18,75 m,
4. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu 22,00 m,
do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže,
5. jízdní soupravy tahače s návěsem 16,50 m,
6. jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem 18,75 m,
7. jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O určeným pro přepravu vozidel 20,75 m,
8. vozidla kategorie L 4,00 m,
9. tramvaje (sólo) včetně spřáhel 18,00 m,
10. jízdní soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel 65,00 m,
11. jízdní soupravy traktoru s jedním přívěsem nebo návěsem 18,00 m,
12. jízdní soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem 18,00 m,
13. jízdní soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje 20,00 m,
14. jízdní soupravy se dvěma přívěsy nebo s kombinací návěsu a jednoho přívěsu 22,00 m.

Do celkové délky vozidla nebo jízdní soupravy se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.

(2) Délka přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.

(3) Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla schválená podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících schvalování vozidel.

(4) Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N, včetně nástaveb, nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T, C a SS, včetně nástaveb a pracovních strojů nesených, nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla schválená podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících schvalování vozidel.

(5) Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel přiměřeně.

(6) Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí jiný právní předpis2).

Citace § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy 341/2014 Sb.

Rozměry podle starší verze normy

Vozidlo Orientační rozměry v m
skupiny podskupiny druh šířky délky výšky rozvoru
1 O1 malé a střední automobily 1,65 4,25 1,50 2,40
O2 velké osobní automobily, 1,80 5,00 1,90 2,80
karavany 2,10 5,00 2,50
2 N1 malé a střední nákladní automobily, malé autobusy 2,30 7,30 2,80 4,65
N2 velké nákladní automobily 2,50 9,40 3,20 5,80
A autobusy 2,50 11,50 3,20 5,70
3 tahače, přívěsy, návěsy, jízdní soupravy kloubové autobusy *)
traktory, samojízdné pracovní stroje

*) Vozidla skupiny 3 jsou rozměrově značně rozdílná, proto je třeba vycházet při projektování garáží z předpokládané skladby vozidel

Citace tabulky přílohy č. 1 ČSN 736057

Sdílejte
Předchozí článekSklon schodišťového ramene
Další článekMinimální světlé výšky obytných staveb
Autorem článku je ing. arch. Martin Tomáš, zakladatel www.wikiarch.cz. Autor se pohybuje více než 20 let ve stavebním odvětví, a to jak v projekci, tak v oblasti realizace staveb. Díky působnosti v zahraničí má odpovídající nadhled nad regulativy českých legislativy. Více o autorovi na www.matomas.cz

1 komentář

  1. Citace z tabulky přílohy č. 1 ČSN 73 6057 která je už neplatná. Tato norma byla nahrazena ČSN 73 6058 kde jsou rozměri a kategorie dopravních prostředků s malými odlišnostmi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify GooglePlus Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for GooglePlus Login to work

*