VF01 – PPR – Příprava projektu

0
Přečteno 5 015 x

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.1. Výkonová fáze I

Přípravné práce [PPR] – provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky. V případě, že klient odstoupí od zpracování dalších fází, musí uhradit min. 2 % z vynaložených nákladů a doložené vedlejší náklady.

3.1.1. základní výkony

3.1.1.1.   analýza zakázky architektem/inženýrem (technikem)
3.1.1.2.   předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem/inženýrem (technikem) a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel
3.1.1.3.   specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
3.1.1.4.   předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem/inženýrem (technikem) a určení rozsahu těchto prací
3.1.1.5.   shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu/uzavření smlouvy

3.1.2. zvláštní výkony

3.1.2.1.   sestavení funkčního a prostorového programu stavby a vypracování podrobnějšího harmonogramu architektem/inženýrem (technikem)
3.1.2.2.   podrobnější analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem/inženýrem (technikem) s přihlédnutím k následujícím výkonovým fázím
3.1.2.3.   provedení části nezbytných předběžných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem) z klientova pověření
3.1.2.4.   obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům/parcelám, popřípadě stavbě/ stavbám na nich architektem/inženýrem (technikem)

3.1.3. součinnost klienta

3.1.3.1.   při zadávání zakázky
3.1.3.2.   při prověření stavu staveniště a jeho okolí
3.1.3.3.   při vymezení části nezbytných předběžných průzkumů
3.1.3.4.   při předání veškerých nezbytných vstupních podkladů klientem architektovi/inženýrovi (technikovi)
3.1.3.5.   při shrnutí a potvrzení závěrů a odsouhlasení dalšího zpracování návrhu/studie stavby

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*